Mobipocket Reader Desktop

Mobipocket Reader Desktop dành cho Windows

Trình quản lý sách điện tử xuất sắc dành cho Windows

Cho dù bạn muốn đọc sách điện tử trên thiết bị di động hay từ máy tính để bàn, thì Mobipocket Reader Desktop là ứng dụng dành cho bạn. Tổ chức thư viện sách điện tử của bạn, thu thập nguồn cấp dữ liệu RSS và eDocs cá nhân của bạn tất cả ở một...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Đọc sách điện tử và nguồn cấp dữ liệu RSS
  • Tạo tệp eBook của riêng bạn
  • Đồng bộ hóa thư viện của bạn với thiết bị di động

NHƯỢC ĐIỂM

  • Từ điển không hoạt động khi cài đặt

Rất tốt
8

Cho dù bạn muốn đọc sách điện tử trên thiết bị di động hay từ máy tính để bàn, thì Mobipocket Reader Desktop là ứng dụng dành cho bạn.

Tổ chức thư viện sách điện tử của bạn, thu thập nguồn cấp dữ liệu RSS và eDocs cá nhân của bạn tất cả ở một nơi. Mobipocket Reader Desktop là một chương trình linh hoạt và trực quan, và nó là một trong những trình đọc sách điện tử máy tính để bàn tốt nhất mà bạn sẽ tìm thấy. Điều làm cho các tính năng của eBook trở nên tuyệt vời, trước tiên là bạn có thể nhập khá nhiều định dạng sách điện tử, mà nhiều trình đọc khác không cho phép.

Khi đọc sách điện tử, có chế độ toàn màn hình, bạn có thể thay đổi phông chữ, màu sắc và nền cũng như xem ở chế độ toàn màn hình. Văn bản có thể được đánh dấu, các nút được thêm vào và các liên kết cũng được nhập. Nó cảm thấy thực sự linh hoạt và thực sự dễ chịu để sử dụng. Có nhiều chế độ xem trang có sẵn và việc chuyển trang có thể được thực hiện bằng các phím con trỏ, phím cách hoặc chuột.

Trình đọc RSS hữu ích, mặc dù nó không được tổ chức tốt như trình đọc web của Google. Các câu chuyện cũng được mở như thể trong trình duyệt, vì vậy bạn sẽ thấy trang web thực sự, không phải văn bản được định dạng lại. chức năng tìm kiếm trong Mobipocket Reader Desktop hoạt động rất tốt.

Các khía cạnh nghèo chỉ của Mobipocket Reader Desktop là tính năng từ điển chỉ hoạt động nếu bạn tải xuống một từ Mobipocket eBookstore.

Nếu bạn muốn đọc sách trên máy tính của bạn, Mobipocket Reader Desktop là một ứng dụng tuyệt vời để làm như vậy.

Được tải nhiều nhất Trình đọc sách Điện tử cho windows

Mobipocket Reader Desktop

Tải xuống

Mobipocket Reader Desktop 6.2

Đánh giá của người dùng về Mobipocket Reader Desktop

×